Trinh Dinh Phuong, Trịnh Đình Phương Blog

0

Handling huge matrices in Python

Everyone who does scientific computing in Python has to handle matrices at least sometimes. The go-to library for using matrices and performing calculations on them is Numpy. However, sometimes your matrices grow so large...

0

Test A Smart Contract With Truffle

Truffle is like a framework to build the smart contract. You don’t have to use Truffle to write the smart contract. But Truffle is to coding a smart contract is like Ruby on Rails...

The knowledge-​based economy 0

The knowledge-​based economy

The knowledge-​based economy As the world enters the 21st century, the global economy is becoming a knowledge-based economy. What this means is that the “content” of high-tech products is intellectual rather than physical. Most...

0

Học liên tục

  Ngày nay Công nghệ thông tin là một lực quan trọng dẫn lái nền kinh tế và nó phải là một phần của mọi chương trình đào tạo giáo dục hiện đại. Không...

0

Query performance optimization – MySQL

Khi làm việc với dữ liệu lớn thì tốc độ truy vấn dữ liệu là cả vấn đề. Việc tối ưu câu lệnh query, đánh index, tối ưu schema luôn phải thực hiện xong...

0

Blocking và Non-Blocking trong lập trình

Trong quá trình học tập và làm việc chúng ta chắc hẳn đâu đấy cũng đã từng thấy hay nghe về Blocking và Non-Blocking. Nếu các bạn chưa từng nghe về hai thuật ngữ trên thì hôm...

Bitnami